asm-security บริการด้านการรักษาความปลอดภัย

Sep 18, 2017 at 09:08 o\clock

พนักงานรักษาความปลอดภัยคือผู้สร้างความอุ่นใจให้กับคุณ

  

ในยุคของสังคมนิยมผู้คนมักจะเข้าถึงข้อมูลกันได้รวดเร็วแต่ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด แต่มันเป็นข้อมูลที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้มากกว่า อย่างเช่นเรื่องของการมองอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย คนบางกลุ่มมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรยกให้เห็นถึงคุณค่าที่สูงส่ง ซึ่งถือว่าเป็นการมองโลกในแบบที่ผิด เพราะที่จริงแล้ว อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นอาชีพที่มีค่าและมีเกียรติอย่างมาก

พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า รปภ. นั้นเป็นเหมือนผู้ตรวจตราดูแลและรักษาทั้งทรัพย์สินและพื้นที่ของคุณให้อยู่ในความปลอดภัยมากที่สุด พวกเขาเป็นบุคคลที่ต้องเสี่ยงอันตรายเป็นคนแรกก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะได้เข้ามาในอาณาบริเวณของคุณได้ เป็นบุคคลที่สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนได้ว่าในพื้นที่ที่มีพวกเขาคอยดูแลอยู่นั้นอยู่ในความปลอดภัย ไม่แพ้กับอาชีพตำรวจเลย เช่นในห้างสรรพสินค้าเรามักจะเห็นว่ามี รปภ. เหล่านี้คอยสอดส่องตรวจตราดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆ พร้อมกับให้คำแนะนำ ช่วยบอกทางผู้ที่มาใช้บริการ หรือจะเป็นธนาคารต่างๆ ก็มักจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่หน้าประตูทางเข้าเพื่อคอยสอดส่องดูแลพร้อมกับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการธนาคารพร้อมรู้สึกอุ่นใจในทรัพย์สินของตัวเองในระหว่างที่ทำธุระอยู่ในธนาคาร

หากในสถานที่ใดที่มีทรัพย์สินมีค่าแต่เจ้าของนั้นไม่สามารถดูแลมันได้อย่างเต็มที่ สิ่งแรกที่พวกเขามักจะคิดถึงก็คือผู้ที่จะมาดูแลสิ่งเหล่านั้นให้ปลอดภัยและแน่นอนว่าต้องเป็น รปภ. เท่านั้น แต่การคัดเลือก รปภ. สำหรับคนที่สนใจมองหาการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินในพื้นที่ของตัวเอง ควรใช้บริการผ่านทางบริษัทที่เปิดให้บริการ เพราะคุณจะได้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมในการทำหน้าที่มาอย่างครบสูตร และปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของ รปภ. 

Aug 29, 2017 at 09:33 o\clock

ระบบการรักษาความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญต่อทุกองค์กร

ผู้เป็นเจ้าของในทุกองค์กร ทุกบริษัทนั้นย่อมมีความห่วงใยในทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในองค์กรของตัวเอง ดังนั้นจึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยในหลายๆ ระบบ ทั้งกล้องวงจรปิด ทั้งสัญญาณกันขโมย และที่สำคัญก็คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. ผู้ซึ่งจะคอยเฝ้าทรัพย์สินและสถานที่ของผู้ว่าจ้างได้อย่างปลอดภัย

รปภ. ส่วนใหญ่นั้นผู้ว่าจ้างจะจ้างผ่านบริษัทผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย เพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่า รปภ. ทุกคนนั้นต้องผ่านการฝึกอบรมในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง เพราะงานรักษาความปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นงานที่สำคัญต่อทุกองค์กร นอกจากการดูแลเรื่องทรัพย์สิน สถานที่ต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ทุกคนยังต้องเรียนรู้เรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น เช่น เมื่อเกิดอัคคีภัย ต้องรู้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามของเพลิงและรู้ขั้นตอนในการแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างไร หรือ หากมีขโมยหรือผู้ต้องสงสัยที่อาจจะก่อเหตุอันเป็นภัยต่อสถานที่นั้นๆ เจ้าหน้าที่จะต้องรู้วิธีการป้องกันไม่ว่าจะเป็น การแจ้งเหตุไปยังสายด่วนที่สามารถเข้ามาช่วยดูแลได้ทันที

ในแต่ละองค์กร แต่ละบริษัทนั้นเลือกที่จะใช้ช่องางในการรักษาความปลอดภัยในหลายๆ ระบบ ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดสัญญาณกันขโมยและว่าจ้าง รปภ. เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจว่าองค์กรหรือบริษัทของตัวเองนั้นไม่เสี่ยงต่อภัยอันตรายในทุกๆ ด้าน รปภ. เป็นทางเลือกของการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างได้แล้ว บางสถานที่อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมในระบบรักษาความปลอดภัยอีกด้วย 

Aug 28, 2017 at 11:19 o\clock

ประเภทและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ขึ้นชื่อ ความปลอดภัย แล้วนั้น การรักษาความปลอดภัย นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. หรือยาม นั้นจะต้องคอยสอดส่องดูแลงานที่ได้รับหมายอย่างเต็มที่ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการรักษาความปลอดภัยนั้นก็มีด้วยกัน 3 ประเภท ซึ่งเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง

1. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่คอยปกป้อง และคอยป้องกัน ไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำอันตรายบุคคลที่เรารับผิดชอบอยู่ อย่างเช่น นักการเมือง ผู้มีชื่อเสียง ดารา นักร้อง เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้นั้นต้องการรักษาความปลอดภัยจากบุคคลที่จะเข้ามาทำอันตราย หรือเข้าถึงเนื้อถึงตัวนั่นเอง

2. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับงานด้านนี้นั้น จะต้องป้องกันไม่ให้เอกสารที่ได้รับมานั้น เปิดอ่านก่อนถึงมือผู้อ่านจริงๆ ซึ่งเอกสารนั้นอาจจะเป็นความลับหรือไม่เป็นความลับก็ตาม แต่เมื่อได้รับมอบหมายแล้ว เอกสารนั้นก็ห้ามให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดู อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการเก็บรักษาไม่ให้โดนไฟไหม้ หรือเอกสารชำรุดเสียหายด้วย

3. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยประเภทนี้ เรามักที่จะคุ้นชินกับการพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าเราจะไปตามสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น สถานที่ราชการ คอนโด ที่พัก หรือตามบริษัท ห้างร้าน ต่างก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่มาติดต่อ ให้ได้รับความสะดวก และให้ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น การสอบถามเส้นทางภายในสถานที่ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาคาร ชั้น เป็นต้น 

Aug 25, 2017 at 04:31 o\clock

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงานของ รปภ.

 

สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้น ก่อนที่จะได้เข้ามาทำหน้าที่พวกเขาต้องผ่านการอบรมและศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นอย่างดี เมื่อได้เข้ามารับหน้าที่แล้วก็มีขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นกัน ดังนี้

1. เครื่องแต่งกาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอภัยทุกคนจะต้องอยู่ในชุดเครื่องแบบที่ทางบริษัทกำหนดเอาไว้ให้เรียบร้อย และต้องติดบัตรประจำตัวพนักงานไว้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่

2. สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรง และรักษาความสะอาดของร่างกายด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอกจากจะแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้ว เรื่องของความสะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งเครื่องแบบและร่างกายของตัวเองต้องดูสะอาด ไม่ไว้หนวดเคราและเล็บ ผมก็ต้องตัดแต่งทรงให้ดูสุภาพไม่ยาวรกรุงรัง ส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญดังนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนควรหมั่นออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ เพราะการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้

3. การรักษาความปลอดภัยแต่ละพื้นที่ก่อนถึงเวลาปฏิบัติงานจะมีการรวมตัวเข้าแถวในเวลาช่วงเช้าเพื่อตรวจเครื่องต่างกายและร่างกายของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้อยู่ในความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ และมีการประชุมแจ้งข่าวสารที่สำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขที่ทุกคนต้องทำ

การเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอย่างมากต่อสถานที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละที่นั้นจะมีการปฏิบัติงานไม่เหมือนกันโดยจะขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างตกลงกับทางบริษัทเอาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และทำตามกฎอย่างเคร่งครัดไปพร้อมกัน 

Aug 24, 2017 at 06:53 o\clock

จำเป็นหรือไม่ที่เราต้องเรียกใช้บริการ รปภ.

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ยามรักษาการณ์ เป็นอาชีพที่จะมีผู้ประกอบการ บุคคล หรือห้างร้านบริษัทต่างๆ นั้นจ้างมาเพื่อให้ดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ตามแต่ผู้จ้างจะเป็นผู้กำหนด โดยจะมีให้ทำหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ในช่วงเวลาต่างๆ

หน้าที่ของ รปภ. คือ คอยปกป้อง คุ้มครอง สอดส่อง ดูแลทั้งทรัพย์สิน สถานที่ให้ปปลอดภัยหรือตามแต่ที่ทางบริษัทจะกำหนดให้ โดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่เช่น หากได้ปฏิบัติหน้าที่ในห้างสรรพสินค้า รปภ. จะคอยยืนสอดส่องเพื่อความปลอดภัย พร้อมกับการบริการให้ข้อมูลกับผู้มาใช้บริการที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ไม่รู้ทางว่าร้านค้าที่พวกเขาต้องการไปนั้นอยู่ตรงบริเวณส่วนไหนของห้างสรรพสินค้านั้นๆ เป็นต้น

สำหรับข้อสงสัยที่ว่าเราจำเป็นต้องเรียกใช้บริการ รปภ. หรือไม่ นั้นต้องบอกว่า สำหรับสถานที่ใหญ่อย่าง ห้างสรรพสินค้า คลังสินค้า โชว์รูมรถต่างๆ นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถานที่เหล่านี้จะมีทรัพย์สินที่มีค้าอยู่ภายในดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน ส่วนเรื่องของการคัดสรรผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในตรงนี้นั้น ควรจะหาจ้างผ่านทางบริษัทบริการรักษาความปลอดภัยดีที่สุด เพราะตามบริษัทเหล่านี้จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ฝึกการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่มาก่อนที่จะลงทำหน้าที่จริง และจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคัดสรรคนเข้ามาทำในส่วนนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะได้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเอง เป็นผลทำให้ทรัพย์สินของเราเองตกอยู่ในอันตรายยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้