خانقاه

20.07.2004 um 18:24 Uhr

مقدمه

برای کامل کردن این  وب لاگ بنده حقیر احتیاج به متنهای شما عزیزان دارم  تا بصورت یک دفتر کامل اینترنتی این وبلاگ را در اورم   پس از شما دوست عزیز تقاضادارم که نوشته خودتان را در دفتر مهمان این بخش بنویسید و یا بصورت مایل  برای من بفرستید

با تشکر فراوان

بیگمان