maturski rad, maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad

Okt 12, 2008 at 20:46 o\clock

maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad,

Mood: maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad,
Listening to: maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad,

http://www.maturskiradovi.net

"Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na
internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society,
informacioni sistemi, racunarska simulacija,hardver,inteligencija,
turizam,biologija,fizika,geografija,hemija,informatika
maturski forum seminarski security forumi maturski radovi seminarski radovi radovi
seminarski rad diplomski maturski rad Seminarski Maturski maturalni radovi lektire"

maturski rad, maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad,
diplomski radovi, tutorijali,lektire, referati, maturski, seminarski, diplomski

 

Ovom prilikom Vas pozivamo da pogledate spisak svih gotovih  radova koji posedujemo u svojoj kolekciji.

Ceo spisak mozete downlodowati u word formatu sa ove adrese : 

http://www.maturskiradovi.net/Spisak_Radova.doc


ANALIZA  POSLOVANJA PREDUZEĆA
Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa
Racun uspeha
MIN holding A.D. Mont-Niš
T I M S K I  R A D
pojam i sadrzina bilansa uspjeha

BANKARSTVO
diplomski rad-DEVIZNI I DINARSKI KURS
diplomski-Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
diplomski-pojam novca i inflacija
diplomski-Uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u Srbiji
Kapital banke
Karakteristike i vrste finansijskih sistema
Likvidnost banaka
Mobilno bankarstvo
Razvoj finansijskih tržišta u uslovima tranzicije
sve o bankama(130 STRANA)
VALUTNI RIZIK
AKREDITIVI
Bankarski krediti
banke
elektronski novac
Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
pojam inflacije
SVETSKA BANKA
Upravljanje poslovanjem banaka
Znacaj primene bankarskih principa
Bankarski agregati
Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje
Novac kao specifična roba banaka
OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
Savremene tehnologije u bankarstvu

BERZANSKO POSLOVANJE
Финансијски инструменти новчаног тржишта
BERZE
pojam i vrste berze
BIOLOGIJA
krvne celije 

EKONOMIJA
Globalizacija (6 različitih radova)
privatizacija  i tranzicija (10 različitih radova)
Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja
UTICAJ GLOBAILIZACIJE NA BANKARSTVO
Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu
Ekonomske skole
Ekonomski sistem i njegova struktura
INVESTICIJE
kapital
kreditiranje stanovnistva
odlucivanje
POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
PREDUZECE
Proces globalizacije svetske privrede
TRANZICIJA KAO TEKUĆI PROCES KOJI SE DEŠAVA DANAS SA IMLIKACIJAMA SUTRA
REGIONALNA_EKONOMIJA
 

EKONOMIKA PREDUZEĆA

angazovanje sredstava
ekonomski principi i reprodukcije
elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju
FIXNI TROSKOVI
Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje
proporcionalni troskovi
trosenje elemenata kao oblik ulaganja
troskovi
utrosci
vertikalna funkcija
PROFIT
Organizovawe globalnih organizacija
Planirawe globalnih organizacija
Trening i edukacija globalno menadzersa
Vodjenje
Међународно кретање дугорочног каpитала
Ekonomska moc globalnih organizacija
Ekonomski sistem i njegova struktura
Ograničejna za strana direktna ulaganja

 

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

ElektronskoBankarstvo( 6 primerka)

Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine
Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
Marketing u elektronsкој трговини
miksoft agent
Aukcije na webu (2 primerka)
Bankarstvo na internetu
Biznis to Biznis (Posao - Posao)Model elektronske trovine
ELEKTRONSKI  NOVAC
Elektronsko poslovanje(5 primerka)
ELEKTRONSKO POSLOVANJE U trgovinskom menadzmentu -diplomski 60 strana
Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
KRIPTOGRAFSKE OSNOVE ELEKTRONSKE TRGOVINE
MCommerceM2E
NOVAC BUDUĆNOSTI
Od menadzmenta znanja do cko-a
Platne kartice
POJAM I KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKE TRGOVINE
PRIKAZ POSLOVANJA CENTRA ZA BONITET
ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE
DEFINISAWE ELEKTRONSKOG POSLOVAWA
e-Learning
Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE
Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini
Uloga i značaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja
Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menadžment internacionalne trgovine
Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine

ETIKA

Eticke norme i pravila prof. ponasanja
Diplomski iz Etike-Etičke dileme u “cyberspace”-u
moral kao drustvena pojava x2
POJMOVNO ODREDJENJE ETIKE
poreklo i osnov morala
Ideja demokratije i antidemokratska licnost
kultura
Licnost i radni moral
Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina
Motivacija
Menadžerska etika
Motivacija za rad i radni moral
Pojam licnosti i morala
Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke
POJMOVI ETIKE I MORALA
Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu
Podela poslovne kulture
POREKLO I OSNOV MORALA
POSLOVNA ETIKA
POSLOVNA ETIKA-OPŠTI PRISTUP
SOCIOLOSKI POJAM  MORALA X3
Uticaj ekonomskih procesa na moral
Uticaj svojine na moral
ПОЈАМ  МОРАЛА

 

  Ovom prilikom Vas pozivamo da pogledate spisak svih gotovih  radova koji posedujemo u svojoj kolekciji.

Ceo spisak mozete downlodowati u word formatu sa ove adrese : 

http://www.maturskiradovi.net/Spisak_Radova.doc

http://www.maturskiradovi.net